October's Very Own Adelina, 21. Croatia, Europe. Libra. Beyhive. Guided by a beating heart.


"Uvijek trebate imati jednu osobu za koju znate da će biti uz vas bez obzira na sve. Čak i da je udaljena tisućama kilometara. Ponekad je bolja od one koja stoji kraj vas."